Lider në shërbimet navale


20 vjet përvoje dhe rritjeje të vazhdueshme kanë ndihmuar në themelimin e Redi Nautica si lider në fushën e ndërtimit dhe riparimin e anijeve të vogla dhe të mesme derin në kapacitetin 1000 ton.

Nga 1998 deri në fund të 2007 Redi Nautica fitoi reputacionin e saj të fortë në botën e ndërtimit dhe riparimit të anijeve tradicionale të peshkimit, si dhe të anijeve të peshkimi gjysmë-industriale. Pas vitit 2008 erdhi fillimi i diversifikimit të sektorit, duke ofruar shërbime shtesë në portin e Durrësit si dhe ne porte ndërkombetare fqinje.


Rreth nesh

Shërbimet tona


Redi Nautica ofron një shumëllojshmëri shërbimesh navale si ulje dhe ngritje anijesh, transport detar esecional, shërbime me vinxh lundrues, shërbime emergjence detare, projektim dhe ndërtim anijesh, agjenci spedicionere si dhe shitjeblerje skrapi për import dhe eksport. Klinkoni më poshtë për të parë të gjitha shërbimet.


Të gjitha shërbimet
redi-nautica-icon-ok

Redi Nautica


Kompania jonë disponon mjete të rë të ndryshme e të gatshme për çdo projekt!

Lexoni më shumë